Tầm nhìn và sứ mệnh

logo

Tầm nhìn: BCA tăng cường năng lực cho Doanh nhân châu Á giúp họ tạo ra những bước đột phá trong kinh doanh để nâng doanh nghiệp lên tầm cao mới.Qua đó, trở thành thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực huấn luyện doanh nghiệp và kết nối kinh doanh tại khu vực châu Á.

Sứ Mệnh: BCA mong muốn phát triển một cộng đồng 400 đối tác nhượng quyền thương hiệu nhượng quyền ActionCOACH trong khu vực châu Á. Chúng tôi hướng đến mục đích xây dựng và đào tạo đội ngũ 3.600 nhà huấn luyện doanh nghiệp nhằm hỗ trợ 54.000 chủ doanh nghiệp phát triển kinh doanh.